Konverzace pro lektory

ANGLICKY S BÁROU

Konverzace pro lektory

Lektorka

Bára Imrišková

Kategorie

Jazykové kurzy

Místo setkání

Zoom

Základní informace

Délka kurzu: 8 týdnů, lekce má 90 minut
Cena kurzu: 4 500 Kč / 225  EUR
Kdy kurz běží: leden – březen 2024
Místo setkání: online na Zoomu

Skupinová online konverzace pro lektory angličtiny

nabídka anglických kurzů
Raději jiný kurz?