Konverzace pro lektory

Nabízené kurzy

Konverzace pro lektory

ANGLICKY S BÁROU

Konverzace pro lektory

Lektorka

Bára Imrišková

Kategorie

Jazykové kurzy

Místo setkání

Zoom

Základní informace

Délka kurzu: 8 týdnů, lekce má 75 minut
Cena kurzu: 4 500 Kč
Kdy kurz běží: říjen – listopad 2023
Místo setkání: online na Zoomu

Skupinová online konverzace pro lektory angličtiny

nabídka anglických kurzů
Raději jiný kurz?