Výsledky studentů

OHLASY na mou výuku angličtiny

Čeho můžeme společně dosáhnout

Prezentace klienta – Benedikt Kotmel na WebExpo 2022

 
„Big thanks go to the amazing Barbora Imrišková, who not only helped me with my English but was working on the content of my presentation with me from the beginning.“