Jak si vybrat jazykový certifikát

Jak si vybrat jazykový certifikát

V Česku se uchazeči nejčastěji připravují na následující zkoušky:

  • Cambridge B2 First (FCE)
  • Cambridge C1 Advanced (CAE)
  • Cambridge C2 Proficiency (CPE)
  • IELTS
  • TOEFL

Cambridge B2 First (FCE)
FCE je nejčastěji požadovaná úroveň jako náhrada maturit, přijímaček a do zaměstnání, kde je pracovním jazykem angličtina. K jejímu složení potřebujete jasně a přesně porovnat výhody a nevýhody, formulovat vlastní názor a orientovat se v tématech jako cestování, volný čas, příroda a technologie.

Zkouška trvá asi 3,5 hodiny a skládá se ze čtyř částí – Reading a tzv. Use of English, Listening, Writing a Speaking. První tři části testu se dají složit v tzv. paper-based nebo computer-based formě, tj. na papíře nebo na počítači. Speaking se obvykle koná v jiný den s jedním (výjimečně dvěma) dalšími kandidáty. Certifikát má neomezenou platnost, běžnou praxí je požadovat certifikát maximálně dva roky starý.

Pro koho je FCE vhodná?
Pro maturanty, studenty nejazykových oborů v Česku a zahraničí a pro profesionály, kteří často komunikují s mezinárodními klienty.

Cambridge C1 Advanced (CAE)
CAE dokazuje, že už jste na tom velmi dobře. Anglicky umíte lépe než běžný vysokoškolák, pravděpodobně se něčím spojeným s jazykem budete živit a nedělá vám problém pohotově a přesně reagovat na velké množství témat spojených s komunikací, historií, kulturou a pracovní sférou.

Zkouška trvá asi 4 hodiny a skládá se ze čtyř částí – Reading a tzv. Use of English, Listening, Writing a Speaking. První tři části testu se dají složit v tzv. paper-based nebo computer-based formě, tj. na papíře nebo na počítači. Speaking se obvykle koná v jiný den s jedním (výjimečně dvěma) dalšími kandidáty. Certifikát má rovněž neomezenou platnost, běžnou praxí je požadovat certifikát maximálně dva roky starý.

Pro koho je CAE vhodná?
Pro manažery, ty, kteří se dlouhodobě pohybují v anglicky mluvícím profesionálním kolektivu, a pro studenty žurnalistiky, práva, obchodu a mezinárodních vztahů.

Cambridge C2 Proficiency (CPE)
Vaše angličtina je na nejvyšší možné úrovni, dokážete bez problémů pochopit nuance a významové odstíny, komplikované texty a odborné přednášky. Nedělá vám problém kriticky myslet a argumentovat na složitá abstraktní témata. Kromě jazykových znalostí CPE vyžaduje všeobecný přehled o světě, příprava by tak měla zahrnovat témata jako umění, média a dezinformace, konzumerismus, životní prostředí a sociální nerovnosti.

Zkouška trvá asi 4 hodiny a skládá se ze čtyř částí – Reading a tzv. Use of English, Listening, Writing a Speaking. První tři části testu se dají složit v tzv. paper-based nebo computer-based formě, tj. na papíře nebo na počítači. Speaking se obvykle koná v jiný den s jedním (výjimečně dvěma) dalšími kandidáty.

Také CPE má neomezenou platnost a běžnou praxí je požadovat certifikát maximálně dva roky starý.

Pro koho je CPE vhodná?
Pro hardcore nadšence, akademiky a lektory angličtiny.

Credit: Natalia Smuriakova

IELTS
Pokud se hlásíte na zahraniční univerzitu, IELTS vás s největší pravděpodobností nemine. Každá univerzita si sama stanoví, jaký výsledek (tzv. band) vyžaduje. Často jde minimálně o band 5.5 (B2), požadavky jsou však mnohem přísnější pro studenty literatury, historie a lingvistiky. Na rozdíl od ostatních zkoušek má IELTS omezenou platnost pouze dva roky, proto je dobré si její složení vhodně načasovat.

Zkouška samotná trvá asi dvě hodiny a skládá se ze čtyř částí – Reading, Listening, Speaking a Writing. Speaking skládá každý kandidát samostatně.

Pro koho je IELTS vhodná?
Pro uchazeče o studium v zahraničí, zejména v Evropě.

 

TOEFL
Americká obdoba IELTS, která také testuje znalost akademické angličtiny před univerzitním studiem. Výsledek je udáván na stupnici a maximální počet bodů u internet-based testu je 120, což odpovídá úrovni C1. Zkouška samotná trvá asi 3,5 hodiny a skládá se ze čtyř částí – Reading, Listening, Speaking a Writing. Zvláštností zkoušky TOEFL je, že i Speaking probíhá na počítači a vaše odpovědi jsou nahrávány a zaslány examinátorům. Platnost certifikátu je podobně jako u IELTS omezena na dva roky.

Pro koho je TOEFL vhodná?
Pro uchazeče o studium v zahraničí, zejména v USA a Kanadě.

Moje osobní zkušenosti
Jako studentka jsem na střední škole složila zkoušku TOEFL (117 bodů) a později na univerzitě zkoušku CPE (226 bodů, grade A). Zkoušky Cambridge mi svou strukturou připadaly dobře uchopitelné pro všechny, kteří prošli českou/slovenskou maturitou. Zkouška TOEFL byla větší výzvou zejména pro tzv. integrated tasks, které propojovaly Reading a Listening s Writingem a Speakingem, například jednou součástí Writingu je reagovat na obsah krátkého textu a přednášky a kriticky je porovnat. Dodnes však těžím ze schopností, které mě příprava na zkoušku naučila, např. rychle si psát poznámky, shrnout přečtené a vyslyšené a pohotově reagovat i na méně známá témata. Pokud bych si certifikát vybírala dnes, určitě bych zjišťovala, který formát mi sedne lépe a co preferuje moje instituce, a vsadila bych na přípravu se zkušeným lektorem.